administracion

La nostra empresa ve exercint com a administradors de finques des de 1984.
Des de l'inici el nostre interès ha estat el prestar un bon servei als nostres clients, forjant amb els anys un equip de persones, de total honestedat i transparència.

Propietat Horitzontal: Comunitat de propietaris


Propietat Vertical: Gestió de Lloguers